Welkom

Welkom

Van Weelderen en Partners richt zich op mensen op leeftijd, zowel echtparen als alleenstaanden. Mensen die het gevoel hebben dat ze hun leven wel op orde hebben, maar dat het misschien toch verstandig is – ook gezien de jaren die komen – om op dit moment al actie te ondernemen, zodat ze de regie op hun leven en leefomstandigheden zo lang mogelijk in eigen hand kunnen houden. Juist voor hen stellen wij onze aandacht en praktische inzichten beschikbaar, juist voor degenen die:

  • opzien tegen alle energie en aandacht die deze stap gaat kosten,
  • geen kans zien om kinderen, familie of kennissen hiervoor te vragen,
  • en budgettair de ruimte hebben om daarvoor externe capaciteit in te huren.

Wát er dan ook maar in beeld komt. Wát er op dit moment dan ook maar als ‘onaf’ of als een ‘last’ gevoeld wordt of wát u zichzelf maar toe wenst.

Van Weelderen en Partners kan u gaan ontzorgen door bijvoorbeeld:

  • uw inboedel op te schonen;
  • uw bezit en uw vermogen onder de loep te nemen,
  • (deels) tot een herinrichting van uw woonomgeving over te gaan,
  • u helpen te verhuizen naar een appartement of een andere plek, bijv. dichter bij de kinderen,
  • uw digitale bereikbaarheid te verbeteren,
  • uw digitale nalatenschap op orde te brengen,
  • voorbereidingen te treffen om uw nabestaanden te ontlasten en ‘het leven rond te maken’.

Over Van Weelderen en Partners

Samen de regie oppakken

Als u ons toestaat om die co-regie te pakken, krijgt u de regie op uw eigen toekomst weer terug. Dáár gaan we voor.

Wat wij ondernemen is nieuw; het bestaat nog niet. Het is een mengvorm tussen ‘personal organising’, empowerment en interim-management bij u thuis.

Van Weelderen en Partners is fulltime beschikbaar voor opdrachten. Wij zijn u graag tijdens kantooruren – of na overleg ook in de avonduren of het weekend – van dienst.


De coronacrisis gooide roet in het eten.

Tijdens de opstart van ons bedrijf (In het voorjaar van 2020) kregen we ineens te maken met de geheel onvoorziene buitengewone omstandigheden van de Coronacrisis. Waardoor elk rechtstreeks persoonlijk contact met u van overheidswege verboden werd.

Hopelijk komt hier vanaf nu (het voorjaar van 2022) snel verandering in. Zowel voor u als voor ons.

Want het is een hele kwetsbare periode geweest. Voor ons allemaal. Op allerlei manieren.