Hoe werken wij

Kennismaking

We beginnen met een kennismakingsgesprek van maximaal anderhalf uur. Het liefst bij u thuis zodat we samen naar uw situatie kunnen kijken en verkennen wat uw wensen zijn.

Samen inventariseren

Als er een ‘klik’ is kunnen we een vervolggesprek aangaan. Om vast te stellen wat er allemaal moet gebeuren en om u in ruime zin te ontzorgen. Dat kan dus bijna van alles zijn.

Een plan maken

De fase die vervolgens aanbreekt noemen wij de ‘planvormingsfase’. In deze fase gaan we al het werk dat we op ons af zien komen omvormen tot projecten. Met voor elk project een tijdslijn, beslismomenten, budgetten en beschikbare menskracht.

Al het werk gaan we aanbesteden

Wellicht dat ons werk er dan al op zit en dat u verder zélf vanuit de verkregen inzichten en het overzicht weet wat u te doen staat. Of Van Weelderen en Partners gaat verder met u in zee en gaat al deze projecten (laten) uitvoeren. Als dat het geval is pakken wij de co-regie voor u op om al deze projecten tot een goed einde te brengen.

 

Vervolgafspraken vastleggen

Al naargelang wat we besloten hebben ondertekenen we samen een ‘Overeenkomst van Opdracht’.

Integriteit

Integriteit is onze leidraad. We willen volledig eerlijk, oprecht, transparant en betrouwbaar met u in contact staan.

Vertrouwen

Via continue afstemming – zonder extra agenda’s – willen we graag de samenwerking met u vormgeven, waarbij we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

Volledig transparant werken

De voortgang van onze werkzaamheden leggen we vast in een dossier. Hiermee kunnen we op elk moment laten zien hoe het er voor staat, welke werkzaamheden verricht zijn en welk werk nog wacht.

Evaluatiemomenten

Gedurende het hele traject evalueren we regelmatig samen de werkzaamheden.

    © 2019-2022 | Van Weelderen en Partners | Ontwerp: Manschot Grafimedia