Tarieven

Tansparantie staat voorop

Wij werken of op basis van een plan van aanpak en fasegewijs of heel snel en flexibel. Het hangt ervan af of wij heel gedegen – en in relatieve rust – samen al het werk willen oppakken en afwikkelen of dat er misschien tijdsdruk is waardoor er snel dingen geregeld moeten worden.

Ons honorarium komt op verschillende manieren tot stand. Het is gebaseerd op verschillende uurtarieven, ‘pakketprijzen’ of via een vooraf overeengekomen aanneemsom.

Uw budgettaire ruimte en de mogelijke tijdsdruk vormen een belangrijk aandachtspunt in ons kennismakingsgesprek. Zij bepalen sterk onze denkrichting en de vervolgaanpak van het traject.

Hieronder vindt u meer informatie over wat u van ons kunt verwachten.

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Stap 1 – Kennismaking

Wij werken of op basis van een plan van aanpak en fasegewijs of heel snel en flexibel. Het hangt ervan af of wij heel gedegen – en in relatieve rust – samen al het werk willen oppakken en afwikkelen of dat er misschien tijdsdruk is waardoor er snel dingen geregeld moeten worden.
Ons honorarium komt op verschillende manieren tot stand. Het is gebaseerd op verschillende uurtarieven, ‘pakketprijzen’ of via een vooraf overeengekomen aanneemsom.
Uw budgettaire ruimte en de mogelijke tijdsdruk vormen een belangrijk aandachtspunt in ons kennismakingsgesprek. Zij bepalen sterk onze denkrichting en de vervolgaanpak van het traject.
Hieronder vindt u meer informatie over wat u van ons kunt verwachten.

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Openingsaanbieding. Onze reactie op de Coronacrisis.
Tijdens de opstart van ons bedrijf kregen we ineens te maken met de geheel onvoorziene buitengewone omstandigheden van de Coronacrisis. Waardoor elk rechtstreeks persoonlijk contact met u van overheidswege verboden werd. Hopelijk komt hier snel verandering in. Zowel voor u als voor ons….

We blijven investeren in ons bedrijf. Zelfs nu; juist nu! Daarom is Van Weelderen en Partners medio mei begonnen met het huis-aan-huis verspreiden van onze bedrijfsfolder én verbinden we aan de ‘opstarttijd’ van onze zaak een speciale openingsaanbieding.

Tijdelijk vervalt het tarief wat we in rekening willen gaan brengen voor een kennismakingsgesprek. Deze aanbieding geldt tot 1 oktober 2020. Daarna wordt de regeling nét iets anders van karakter.

Na 1 oktober 2020
Het kennismakingsgesprek kan bij u thuis of op een andere plek van uw voorkeur plaatsvinden. Het vaste tarief hiervoor wordt € 125,- excl. BTW. Gaan wij echter door naar stap 2 dan blijft onze kennismaking gewoon kosteloos.

Stap 2 – Plan van Aanpak

Besluiten wij tot een vervolg, dan kunt u kiezen uit vier varianten.

Variant A – Binnen een maand ontwerpen wij samen een totaalvisie op uw toekomst

Binnen deze variant komen wij binnen ongeveer een maand tijd tot een gedegen Plan van Aanpak waar u warm voor loopt. Een plan waardoor u zin krijgt in uw eigen toekomst. Om dit te realiseren gaan wij in drie tot vier gesprekken van ongeveer twee uur op zoek naar de juiste invulling van uw toekomst. We hebben per gesprek ieder onze eigen voorbereidingen. U geeft steeds uw wensen aan, we praten er samen over, denken er samen over na en kijken wat er nog meer in ons opkomt. Wij bevragen u, u bevraagt ons, en u krijgt huiswerk mee. Zo gaan we samen en stapsgewijs op zoek naar antwoorden op belangrijke vragen over uzelf en omtrent uw toekomstige leefsituatie. Ook willen we de praktische bezwaren in kaart brengen die mogelijk die gewenste en ingebeelde toekomst in de weg staan. Aan het einde van dit traject leggen wij al onze bevindingen vast in een rapportage waarin duidelijk staat:

  • hoe alle beelden zich vertalen in werkzaamheden
  • voor wie bij al deze werkzaamheden een rol of taak kan zijn weggelegd
  • hoe alles in een logisch proces volgordelijk achter elkaar gezet kan worden
  • en wat de verwachte kosten (en opbrengsten of besparingen) zijn voor elke stap in dat proces

Ons Plan van Aanpak is een document waar we steeds op terug zullen vallen gedurende uw gehele ontzorg-traject. Variant A vraagt van u een investering van € 2.450,- excl. BTW.

 

Variant B – Binnen een paar dagen weten we wat ons te doen staat.

Soms is er geen tijd te verdoen en wilt u binnen een paar dagen over een Plan van Aanpak beschikken. Ook dat kan. Dit betekent dat wij zo snel mogelijk met u (of met uw kinderen of wellicht belangrijke vrienden van u) om de tafel gaan zitten. Net zolang totdat het Plan van Aanpak af is.

Variant B vraagt van u een investering van € 125,- per uur excl. BTW

 

Variant C – U maakt zélf een plan van aanpak en wij kijken mee.

Binnen deze variant maakt u zélf uw plan van aanpak en kijken wij een paar keer ter ondersteuning met u mee.

Optie 1
Twee gesprekken van anderhalf uur, één aan het begin van het proces en één aan het einde daarvan.
Deze optie vraagt van u een investering van € 450,- excl. BTW

Optie 2
Twee gesprekken van anderhalf uur, één aan het begin van het proces en één aan het einde daarvan. Tussentijds mee lezen en aanpassen.
Deze optie vraagt van u een investering van € 750,- excl. BTW

 

Variant D – Wij maken geen plan van aanpak en beginnen meteen met het uitvoeren van projecten

Dit betekent dat wij gelijk aan de slag gaan tegen een uurtarief of gaan werken met aanneemsommen. Deze ‘projecten in beginsel’ worden stuk voor stuk zeer kort omschreven en opgezet en vervolgens door ons opgepakt of uitbesteed.

Stap 3 – Uitvoering van het Traject

Vanaf nu gaan we projectmatig aan de slag. Deze fase kenmerkt zich door het nog verder opdelen van alles wat wij willen realiseren voor uw toekomst in deelprojecten. We gaan deze deelprojecten verder omschrijven, opzetten, wegzetten en van doen maken.

Per deelproject besluiten wij samen

  • ­of wij de werkzaamheden voor u uitvoeren
  • of wij andere dienstverleners zullen inschakelen en offertes willen gaan opvragen
  • of dat u wellicht kinderen, buren, vrienden of kennissen heeft die een deel van de werkzaamheden kunnen oppakken zonder dat dit u (al te veel) geld kost

Op deze manier gaan we al het werk aan mensen, budgetten en tijdsdoelen koppelen. En dit alles belandt vervolgens in een begroting. Over deze begroting zullen we tweewekelijks verantwoording afleggen. Zo weet u altijd precies waar u aan toe bent en hoe het werk ervoor staat. De uurtarieven die wij hanteren in deze uitvoeringsfase staan hieronder weergegeven.

Rol van projectmanager / de regierol over alles vervullen

Het uurtarief ad. € 90,- excl. BTW voor het vervullen van

  • ­de rol van projectmanager (projectinbedding, briefing, offertes opvragen, partijen beoordelen, voortgang monitoren, sturen op resultaat, evaluaties, betalingen, projecten afronden)
  • ­of de rol van regisseur (tussen alle projecten voor de realisatie van het gehele ontzorg-traject)

Allerlei Praktisch Werk

Het tarief dat wij voor simpeler werk zoals bijvoorbeeld voor ontruimingen in rekening brengen bedraagt € 45,- excl. BTW per persoon per uur of geschiedt tegen een aanneemsom.

Administratie van het Project

Bij het managen van projecten gedurende uw gehele ontzorg-traject komt ook veel administratie kijken die we op kantoor zullen afhandelen. Ons uurtarief voor deze werkzaamheden bedraagt € 65,- per uur excl. BTW wanneer we dit zelf oppakken. In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat een deel van deze administratie wordt uitbesteed.

Stap 4 – Afronding en Evaluatie

De laatste stap die we samen doorlopen binnen uw ontzorg-traject is de fase waarop al het werk afgemaakt en afgerond wordt. Dit is ook de fase waarbinnen we met een totale eindafrekening zullen komen.

Het kan zijn dat al dit werk nog valt onder de samen van te voren overeengekomen aanneemsom of dat dit werk geschiedt onder de bij stap 3 genoemde uurtarieven tussen € 45 en € 90 per uur (excl. BTW)

De gezamenlijke evaluatie is gratis. Zo hopen we alles uiteindelijk met u naar tevredenheid te kunnen afronden.

Durft u uw toekomst zelf vorm te geven?

U ziet, is er veel mogelijk. Wij kunnen het werk op allerlei manieren samen gaan organiseren. Op een manier die past binnen het budget dat u wilt vrijmaken en de tijd die ons ter beschikking staat om alle veranderingen te realiseren. Natuurlijk begint alles met uw vertrouwen in ons. En daarom begint onze samenwerking altijd met een kennismakingsgesprek. Durft u uw eigen toekomst zelf vorm te geven? Bel ons op. Wellicht wordt dat ene telefoongesprek de eerste stap op weg naar de nieuwe toekomst die past bij uw volgende levensfase.